Regler småländska specimentävlingen 2023

§ 1 Deltagare som medvetet gör felaktiga anmälningar kommer få en varning. Händer samma sak en andra gång blir respektive deltagare avstängd på livstid! Fuskning kommer i denna tävling absolut inte tolereras och vid handfästa bevis blir en avstängning omedelbar!

Specimen Småländskans Tävlingsregler

§ 1.1 Till varje anmälan skall foto på fångst bifogas. (Detta går även bra att maila in) Ett markfoto med referensföremål är obligatoriskt där fisk och föremål tydligt syns. Måttband är att föredra men även krokpaket, våg etc är okej så länge märke/modell är något gemene man känner till. Bild med fångstman/kvinna är givetvis välkomna som material till hemsidan, rapporter mm.

§ 1.2 I alla vatten skall fiskekort löses, alternativt ska man ha tillstånd, arrende eller upplåtelse från mark/vattenägare. Dammar med inplanterad fisk ingår inte i tävlingen, förutom karpvatten.

Allmänna regler:

Fisken skall vara spöfångad

Lägsta anmälningsvikt oavsett art är 250 gram

Maximalt antal spön per person är vid ismete 6st/person, trolling 8st/person och övrigt fiske 4 st/person. Regler gällande vattnet man fiskar i trumfar alltid tävlingsreglerna dvs tex spöbegränsningar, minimimått, fredning osv ska alltid följa regler gällande vattnet i fråga.

Fisken skall vara krokad i munnen, insidan ut,inget annat

Fisken skall vara fångad inom Småland, sjöar som gränsar mot småland ingår i tävlingen, tex Vättern och Sommen. Öland ingår ej i tävlingen.

Fisken skall vara fångad av medlem i deltagande klubb/lag

Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare före fångsten

Deltagande medlem kan ej byta klubb inom tävlingen under pågående tävlingsår

Om en deltagare lämnar tävlingen under året stryks dennes fiskar omgående från tävlingen

Maximalt 5 medlemmar per klubb/lag

Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per art och klubb

Tävlingsåret löper från 1/1 till 31/12

Följande arter ingår i tävlingen:

Abborre, Braxen, Färna, Gädda, Gös, Id, Karp (Fjäll och Spegelkarp separat), Lake, Lax, Mört, Ruda, Röding, Sarv, Sik, Sutare, Öring/Havsöring, Ål,

Vägning: Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten (nolla vågen!) Vägning skall ske på godkänd fiskevåg, kolla godkända modeller på www.sportfiskarna.se

Fångstplatsen: Fångstvatten och kommun skall alltid anges

Anmälan: Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen att uppgifterna och fångstbilden kan publiceras på internet

Anmälan skall fyllas i komplett

Lagen och deltagare kan anmälas under hela tävlingsåret

Om vittne till fångst eller vägning fattas skall detta anges

Anmälan skall vara inskickad senast 15 dagar efter fångsten via hemsida (eller email).

Fisk fångad efter den 16. december skall vara anmäld senast den 5. Januari