Art Vikt Metod Bete Plats Ort Namn Lag Datum
Braxen 4190 Bottenmete Majs Hossmo Kalmar Sven Haglund Hälls Anglers 2024-06-18
Ruda 1320 Flötmete Räka Mogölen Jönköping Robert Agerskov Huskvarna Anglers 2024-06-05